En avart av det egentliga, äkta porslinet är det lättsmälta, naturliga porslinet, i vilket förutom kaolin även ben ingår. En avart av det egentliga, äkta porslinet är det...
Glasyren är här bly- och boraxhaltig. Till porslinet räknas slutligen som en tredje klass det lättsmälta, konstgjorda porslinet, vanligen kallat sèvresporslin. Glasyren är här bly- och boraxhaltig. Till porslinet...
Porslinet kom till Europa med Marco Polo, som berättade om den kinesiska keramiken när han kom hem till Italien efter sina resor. Porslinet kom till Europa med Marco Polo, som berättade...
Ordet kommer av italienska, porcellana, som ursprungligen är namnet på porslinssnäckor. Ordet kommer av italienska, porcellana, som...
Porslinets ingredienser smälter vid mycket hög temperatur (1 200…1 300 °C). Detta gör att leran sintrar helt. Porslinets ingredienser smälter vid mycket hög...
På svenska används ofta oriktigt i dagligt tal benämningen På svenska används ofta oriktigt i dagligt tal...
Porslin är en av tre huvudgrupper av keramiska tillverkningssätt, som till skillnad från andra keramer innehåller kaolin. Porslin är en av tre huvudgrupper av keramiska...
Porslin utmärker sig genom det halvgenomskinliga, hårdbrända, i brottet nästan förglasade godset. Dess huvudsakliga beståndsdel är kaolin och fältspat, och därtill ingår kvarts. Porslin utmärker sig genom det halvgenomskinliga,...
En avart av det egentliga, äkta porslinet är det lättsmälta, naturliga porslinet, i vilket förutom kaolin även ben ingår.

 Zooma bilden

 

En avart av det egentliga, äkta porslinet är det lättsmälta, naturliga porslinet, i vilket förutom kaolin även ben ingår.
large
close
Glasyren är här bly- och boraxhaltig. Till porslinet räknas slutligen som en tredje klass det lättsmälta, konstgjorda porslinet, vanligen kallat sèvresporslin.

 Zooma bilden

Glasyren är här bly- och boraxhaltig. Till porslinet räknas slutligen som en tredje klass det lättsmälta, konstgjorda porslinet, vanligen kallat sèvresporslin.
large
close
Porslinet kom till Europa med Marco Polo, som berättade om den kinesiska keramiken när han kom hem till Italien efter sina resor.

 Zooma bilden

Porslinet kom till Europa med Marco Polo, som berättade om den kinesiska keramiken när han kom hem till Italien efter sina resor.
large
close
Ordet kommer av italienska, porcellana, som ursprungligen är namnet på porslinssnäckor.

 Zooma bilden

Ordet kommer av italienska, porcellana, som ursprungligen är namnet på porslinssnäckor.
large
close
Porslinets ingredienser smälter vid mycket hög temperatur (1 200…1 300 °C). Detta gör att leran sintrar helt.

 Zooma bilden

Porslinets ingredienser smälter vid mycket hög temperatur (1 200…1 300 °C). Detta gör att leran sintrar helt.
large
close
På svenska används ofta oriktigt i dagligt tal benämningen "porslin" om allt glaserat lergods med ljus bottenfärg, således även om den ogenomskinliga porösa fajansen.

 Zooma bilden

På svenska används ofta oriktigt i dagligt tal benämningen
large
close
Porslin är en av tre huvudgrupper av keramiska tillverkningssätt, som till skillnad från andra keramer innehåller kaolin.

 Zooma bilden

Porslin är en av tre huvudgrupper av keramiska tillverkningssätt, som till skillnad från andra keramer innehåller kaolin.
large
close
Porslin utmärker sig genom det halvgenomskinliga, hårdbrända, i brottet nästan förglasade godset. Dess huvudsakliga beståndsdel är kaolin och fältspat, och därtill ingår kvarts.

 Zooma bilden

Porslin utmärker sig genom det halvgenomskinliga, hårdbrända, i brottet nästan förglasade godset. Dess huvudsakliga beståndsdel är kaolin och fältspat, och därtill ingår kvarts.
large
close