Kristall
Tidningen VI
Bok
Skissarbete
LP-etikett
Skivomslag
Skivomslag
Skivomslag
Skivomslag
Illustration
Skisser
Teckning
Vinylskiva
Arbetsprov
Kristall


Kristallbild till bok om kristaller.

 Zooma bilden

 

Kristall
large
close
Tidningen VI


I en mer begränsad definition betyder formgivning utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren.

 Zooma bilden

Tidningen VI
large
close
Bok


Ordet design kommer från latin designo (peka ut, avbilda, framställa). "Design" är den engelska termen med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning. I 1600-talets Sverige användes begreppet dessein med ungefär samma betydelse.

 Zooma bilden

Bok
large
close
Skissarbete


År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då till den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkad den.

 Zooma bilden

Skissarbete
large
close
LP-etikett


År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då till den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkad den.

 Zooma bilden

LP-etikett
large
close
Skivomslag


Det finns ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika användarområden. I stora drag kan design beskrivas som en arbetsprocess eller en skapandeprocess för att utveckla problemlösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.

 Zooma bilden

Skivomslag
large
close
Skivomslag


I en mer begränsad definition betyder formgivning utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren. Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden.

 Zooma bilden

Skivomslag
large
close
Skivomslag


År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då till den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkad den.

 Zooma bilden

Skivomslag
large
close
Skivomslag


Ordet design kommer från latin designo (peka ut, avbilda, framställa). "Design" är den engelska termen med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning.

 Zooma bilden

Skivomslag
large
close
Illustration


Det finns ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika användarområden.

 Zooma bilden

Illustration
large
close
Skisser


Processdesign hänvisar till planering av rutinsteg i en process där fokus inte ligger på det förväntade resultatet. Istället behandlas processen som en produkt, inte metoden för design. Begreppet har sitt ursprung i industriell design av kemiska processer. Med den ökande komplexiteten i informationsåldern, har konsulter och chefer funnit att termen även är användbar för att beskriva utformningen av affärsprocesser och tillverkningsprocesser.

 Zooma bilden

Skisser
large
close
Teckning


Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller element av konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används ordet också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck, som "väl formgiven", "snygg design" eller "tilltalande gestaltad".

 Zooma bilden

Teckning
large
close
Vinylskiva


Processdesign hänvisar till planering av rutinsteg i en process där fokus inte ligger på det förväntade resultatet. Istället behandlas processen som en produkt, inte metoden för design. Begreppet har sitt ursprung i industriell design av kemiska processer. Med den ökande komplexiteten i informationsåldern, har konsulter och chefer funnit att termen även är användbar för att beskriva utformningen av affärsprocesser och tillverkningsprocesser.

 Zooma bilden

Vinylskiva
large
close
Arbetsprov


Det finns ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika användarområden. I stora drag kan design beskrivas som en arbetsprocess.

 Zooma bilden

Arbetsprov
large
close